• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

ตะเภา

ชื่อวิทยาศาสตร์
Cavia porcellus
สายพันธุ์
Mlac:DH
แหล่งที่มา
B&K Universal Limited, England (1997) and National Univertisy Singapore (2007)
สีขน
สีขาว หรือ Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 1,000-1,200 กรัม
เพศเมีย 900-1,000 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
4-7 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 10-12 สัปดาห์ (น้ำหนัก 700 - 800 กรัม)
เพศเมีย 8-10 สัปดาห์ (น้ำหนัก 500 - 700 กรัม)  
วงรอบการเป็นสัด
15-19 วัน
ระยะเวลาไข่ตก
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาตั้งท้อง
59-72 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
14-21 วัน (มากกว่า 180 กรัม)
ขนาดครอก
1-6 ตัว (เฉลี่ย 4 ตัว) 
ระยะเวลาให้ผลผลิต
18-24 เดือน
การเป็นสัดหลังคลอด
60-80%
น้ำหนักแรกคลอด
65-115 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
6 กรัม/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
ปริมาณการกินน้ำ
10-40 มิลลิลิตร/น้ำหนักตัว 100 กรัม/วัน
อุณหภูมร่างกาย
37.2-39.5 องศาเซลเซียส
อายุเริ่มกินอาหารได้
2-3 วันหลังเกิด
ฟัน
2(ฟันหน้า 1/1, ฟันเขี้ยว0/0, ฟันกรามเล็ก1/1, ฟันกราม 3/3)
การเปิดของตาและหู
แรกเกิด

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์หนูตะเภามีระบบการผสมพันธุ์แบบ Polygamous โดยมีอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:5 อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
 2. การจัดการสภาพแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 24±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 รอบต่อชั่วโมง
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง และมืด12 ชั่วโมง
  • หนูตะเภาเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจต่อเสียงง่าย ภายในห้องเลี้ยงจะควบคุมเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล
 3. การให้อาหารและน้ำ
        อาหารที่ใช้เลี้ยงหนูตะเภาเป็นอาหารสำเร็จรูปผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะให้กินอย่างเพียงพอตามความต้องการตลอดเวลา และให้หญ้าแห้งที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อเป็นแหล่งเสริมเยื่อใยและเป็นวัสดุคลายเครียด น้ำที่ให้จะเป็นน้ำที่ผ่านการกรองแบบรีเวิสออสโมซีส(RO) ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa 
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      หนูตะเภาเลี้ยงในกรงแขวน จึงไม่มีการใช้วัสดุรองนอน แต่มีการใช้แกนข้าวโพดอบฆ่าเชื้อสำหรับดูดซับปัสสาวะในถาดรองกรง

Mlac:DH

นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ  ดังนี้
  • โภชนาการ (Nutrition) หนูตะเภามีความต้องการสารอาหารสูง โดย เฉพาะ กรด Folic, Thiamine, Arginine และ Potassium เหมาะสำหรับ ศึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น
  • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การทดสอบกับเชื้อ Coxiella burnetii, Mycobacterium sp. และ Listerisium sp. เป็นต้น
  • พยาธิวิทยา (Pathology) หนูตะเภานิยมใช้ในงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาบาดแผล กระดูก ฟัน และโรคกระดูกพรุน และมีการนำไปใช้ในการทดสอบยากันแมลงโดยใช้เป็นแหล่งอาหารของแมลงดูดกินเลือด
  • สรีรวิทยา (Physiology) หนูตะเภามีดครงสร้างหูที่เหมาะสมต่อการศึกษาเกี่ยวกับช่องหู และลูกหนูแรกเกิดใช้ในการศึกษาด้านประสาทวิทยา  

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

ICR/Mlac-Free Hydro

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
ICR/Mlac-Free Hydro
แหล่งที่มา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535
สีขน
สีขาว (Albio)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (นน.25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (นน.25-35 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-9 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน (นน.10-14 กรัม)
จำนวนลูกต่อครอก
1-14 ตัว(เฉลี่ย 7 ตัว)
น้ำหนักแรกเกิด
1-1.5 กรัม
อายุที่เริ่มกินอาหาร
13-14 วัน
การลืมตาหลังคลอด
12 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

-อยู่ระหว่างการศึกษา-

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์  
       - Single line
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปให้สัตว์กิน
       สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็น RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa    และจะให้น้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำไปใช้งาน
  การใช้วัสดุรองนอน

ใช้ทดลอง

     หนู ICR Hydronephrosis mouse เป็น animal model สัตว์ Hydronephrosis ที่เกิดโรคในมนุษย์

ลักษณะพิเศษ

     ลักษณะไตเป็นโพรงสามารถสังเกต ดดยการผ่าดูไตที่มีอาการดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร นอกจากนี้ไม่พบการกีดขวางของสิ่งใดตลอดท่อปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่นอนของอาการไตเป็นโพรง
สาเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นบริเวณ pelvocalypso ซึ่งจะพบอาการพองและโตขึ้นของเนื้อเยื่อและส่งผลให้สูญเสียการไหลกลับของแรงดันของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุที่รุนแรงจะถูกพบมากในไตข้างขวา

 

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

ICR/Mlac-Hydro

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
ICR/Mlac-Hydro
แหล่งที่มา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2535
สีขน
สีขาว (Albio)

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-2.5 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 6-8 สัปดาห์ (นน.25-40 กรัม)
เพศเมีย 6-8 สัปดาห์ (นน.25-35 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
10 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-9 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-21 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
19-21 วัน (นน.10-14 กรัม)
จำนวนลูกต่อครอก
1-14 ตัว(เฉลี่ย 7 ตัว)
น้ำหนักแรกเกิด
1-1.5 กรัม
อายุที่เริ่มกินอาหาร
13-14 วัน
การลืมตาหลังคลอด
12 วัน
จำนวนเต้านม
5 คู่ (หน้าอก 3 คู่, หน้าท้อง 2 คู่)
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/วัน (โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
3-8 มิลลิลิตร/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

-อยู่ระหว่างการศึกษา-

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์  
       - Single line
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10% RH
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารเบอร์ 082 ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อ ก่อนนำไปให้สัตว์กิน
       สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็น RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa    และจะให้น้ำอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) ทั้งนี้ วัสดุรองนอนที่แห้งจะถูกบรรจุด้วยถุงกระดาษสีน้ำตาล และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที ก่อนนำไปใช้งาน
  การใช้วัสดุรองนอน

ใช้ทดลอง

     หนู ICR Hydronephrosis mouse เป็น animal model สัตว์ Hydronephrosis ที่เกิดโรคในมนุษย์

ลักษณะพิเศษ

     ลักษณะไตเป็นโพรงสามารถสังเกต ดดยการผ่าดูไตที่มีอาการดังกล่าว ส่วนสาเหตุยังคงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร นอกจากนี้ไม่พบการกีดขวางของสิ่งใดตลอดท่อปัสสาวะ ทำให้ไม่สามารถหาสาเหตุที่แน่นอนของอาการไตเป็นโพรง
สาเหตุที่รุนแรงเกิดขึ้นบริเวณ pelvocalypso ซึ่งจะพบอาการพองและโตขึ้นของเนื้อเยื่อและส่งผลให้สูญเสียการไหลกลับของแรงดันของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งสาเหตุที่รุนแรงจะถูกพบมากในไตข้างขวา

Saturday, 24 October 2015 Published in Animals

Mouse

ชื่อวิทยาศาสตร์
Mus musculus
สายพันธุ์
BALB/cMlac
แหล่งที่มา
Central Institute of Experimental Animal;CIEA Japan(1999)
สีขน
Albino

ข้อมูลทางชีววิทยา

น้ำหนักเมื่อโตเต็มวัย
เพศผู้ 25-40 กรัม
เพศเมีย 20-35 กรัม
อายุขัยเฉลี่ย
2-3 ปี
อายุที่ใช้ผสมพันธุ์
เพศผู้ 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 25-30 กรัม)
เพศเมีย 8-9 สัปดาห์ (น้ำหนัก 20-25 กรัม)
วงรอบการเป็นสัด
4-5 วัน
ระยะเวลาเป็นสัด
6-11 ชั่วโมง
ระยะเวลาให้ผลผลิต
8-12 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง
19-22 วัน
อายุลูกสัตว์ที่หย่านม
18-21 วัน
ขนาดครอก
1-8 ตัว(เฉลี่ย 4ตัว)
น้ำหนักแรกคลอด
1-2 กรัม
ปริมาณการกินอาหาร
3-6 กรัม/ตัว/วัน(โตเต็มวัย)
ปริมาณการกินน้ำ
8-10 มิลลิลิตร/ตัว/วัน (โตเต็มวัย)

อัตราการเจริญเติบโต

การจัดการงานเลี้ยง

 1. ระบบการผสมพันธุ์
      ในการผลิตหนู BALB/cMlac มี 2 วิธีที่ใช้ในการผสม คือ
  1. วิธีพี่กับน้องผสมกัน (Brother-sister full-sip mating system) ซึ่งใช้เพื่อสืบสายพันธุ์ Foundation stock
  2. วิธีการสุ่ม (Random system) ตามสีการ์ดหน้ากรง เพื่อผลิตหนู BALB/cMlac เพื่อบริการ
       การผสมเพื่อสืบสายพันธุ์
       การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ให้อยู่ด้วยกันในอัตราส่วน 1:1 และให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะปลด พ่อแม่พันธุ์
       การผสมเพื่อบริการ
       จะใช้วิธีการผสมแบบ Harem system หรือ polygamous หรือใช้เพศผู้ต่อเพศเมีย (1 : 2-4) ให้อยู่ด้วยกันจนกว่าจะพบเพศเมียท้อง และแยกตัวที่ท้องออกไปกรงใหม่ ก่อนที่จะคลอด ซึ่งวิธีนี้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้มากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม
  มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ การระบายอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ภายใต้ระบบ HVAC
  • อุณหภูมิที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 22±2
  • ความชื้นที่ควบคุมอยู่ระหว่าง 55±10%
  • อัตราการระบายอากาศ 15-20 ACH
  • ระยะเวลาการให้แสงสว่าง 12:12 ชั่วโมง
  • หนูเม้าส์จะมีความไวต่อเสียง ทำให้ต้องควบคุมเสียงไม่เกิน 85 db.
 3. การให้อาหารและน้ำ
      ใช้อาหารสัตว์ทดลองสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหนูเมาส์ ที่ผลิตโดยบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด โดยผลิตตามข้อกำหนดที่ทางศูนย์ฯ ระบุ อาหารจะให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
  สำหรับน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง จะเป็นน้ำ RO ที่ผสมคลอรีนความเข้มข้น 5-6 ppm. เพื่อให้ปราศจากเชื้อPseudomonas aeruginosa ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
 4. การใช้วัสดุรองนอน
      วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ทำมาจากแกนข้าวโพด (Corn cob) ผสมผักตบชวา (Water Hyacinth) และผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้งาน
Sunday, 25 October 2015 Published in Animals

Maximun barrier และ Low barrier เป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการดำเนินการของระบบ ให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ให้อยู่ในเกรฑ์มาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถลดโอกาสของสัตว์ทดลองที่จะสัมผัสหรือติดเชื้อก่อโรคและจุลชีพอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MaximumBarrierSPFAnimal

Inbred Strain

BALB_cMlacชื่อ​ : BALB/cMlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus  
สายพันธุ์ : BALB/cMlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999) 
สีขน : Albio            

 
DBA_2Mlacชื่อ : DBA​/2Mlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์ : DBA/2Mlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Dilute chocolate 


BALB_cMlac-nu
ชื่อ : BALB/cMlac-nu
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์  : Nude(BALB/cMlac-nu)
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน :  -

 
C57BL_6Mlacชื่อ : C57BL/6Mlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus 
สายพันธุ์  : C57BL/6Mlac
แหล่งที่มา : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Black 

 
C3H_HeMlacชื่อ : C3H/HeMlac
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์  : C3H/HeMlac
แหล่งที่มา  : Central Institute of Experimental Animal; CIEA Japan (1999)
สีขน : Agouti

 
ICR-Hydroชื่อ : ICR Hydronephrosis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
สายพันธุ์  : ICR Hydronephrosis
แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
สีขน: Albio 


ICR FreeHydro
ชื่อ : ICR Free Hydronephrosis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus Musculus
สายพันธุ์  : ICR Hydronephrosis
แหล่งที่มา : National Laboratory Animal Center established since (1992)
สีขน: Albio 


Low Barrier Monitored Animal

Outbred Stock

ICR-Mouseชื่อ : Mlac:ICR
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mus  Musculus
สายพันธุ์ : ICR
แหล่งที่มา : Japan (1980)
สีขน : Albino

 
SD-Ratชื่อ : Mlac:SD
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rattus norvegicus
สายพันธุ์ : Sprague Dawley Rat
แหล่งที่มา : Denmark 
สีขน : Albino

 
Wistar Ratชื่อ : Mlac:WR
ชื่อวิทยาศาสตร์  : Rattus norvegicus
สายพันธุ์ : Wistar Rat
แหล่งที่มา : Denmark 
สีขน : Albino
 
Rabbitชื่อ : Mlac:NZW
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oryctolagus cuniculus
สายพันธุ์ : New Zealand White Rabbit
แหล่งที่มา : Harlan Co., Ltd. , The Netherlands(2000) and National University of Singapore(2007)
สีขน : Albino 

 
Guinea pigชื่อ: Mlac:DH
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cavia porcellus
สายพันธุ์ : Dunkin Hartley
แหล่งที่มา : B&K Universal Limited, England(1997) and National University Singapore(2007)
สีขน : Albino 
 

Friday, 16 October 2015 Published in SlideShow
Thursday, 30 May 2013 Published in SlideShow
Friday, 17 May 2013 Published in SlideShow

Research.

Friday, 17 May 2013 Published in SlideShow

Animal Production .

Friday, 17 May 2013 Published in SlideShow

Animals Mice.

Social Link