• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Sunday, 22 November 2015 Published in คุณภาพสุขภาพ
Thursday, 19 November 2015 Published in คุณภาพสุขภาพ
          การควบคุมคุณภาพสุขภาพสัตว์ทดลองศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการควบคุมคุณภาพสุขภาพภายใต้เงื่อนไขการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสัตว์ทดลอง เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์ทดลองที่ผลิตโดยศูนย์ฯ มีคุณภาพสุขภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อสร่างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้สัตว์ทดลองของประเทศ
          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีการรายงานภาวะสุขภาพของสัตว์ทดลองเป็นประจำ(Health Monitoring Report). ระบบการควบคุมคุณภาพสุขภาพ(Health Monitoring System).สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
 1. การตรวจสอบด้านพยาธิ-สรีรวิทยา (Pathophysiological Monitoring)
 2. การตรวจทางจุลชีววิทยา (Microbiological Monitoring)

การผ่าและชันสูตรซาก (Necropsy)

          ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มีการตรวจสอบความผิดปกติของซากสัตว์ทดลองที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยการผ่าชันสูตรซาก เพื่อหาความผิดปกติหรือรอยโรคบนอวัยวะ ภายในต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ (Necropsy and Sampling procedures for microbiological monitoring)


พยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ (Histopathology)

การตรวจสอบทางพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ (Histopathology examination)
 1. การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ (Specimen collection)
 2. การตรึงเนื้อเยื่อ (Fixation) (10 % Neutral buffer formalin)
 3. การล้าง (Washing) (Tap water)
 4. การดึงน้ำออก (Dehydration) (Ethyl alcohol and acetone)
 5. การทำให้เนื้อเยื่อใส (Clearing or Dealcoholization) (Xylene)
 6. Infiltration (paraffin)
 7. Embedding (paraffin block)
 8. การตัดชิ้นเนื้อ (Sectioning & Attaching tissue section) (4-6 micron)
 9. การย้อม (Staining) (H&E Routine Stain)
 10. Mounting (DPX)
 11. การอ่านผลภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะกระทำโดยสัตวแพทย์
        Microscopic examination & Interpretation of tissue section)

โลหิตวิทยา (Hematology)

รายการทดสอบ วิธีการ CELL DYN 3700
Hemoglobin (Hb, g/dl) Colorimetric Spectrophotometry
Erythrocyte (RBC, 106/µl l) Electrical  Impedance Method
Hematocrit (HCT, %) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Volume (MCV, fl) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH, g/dl) Electrical  Impedance Method
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC, g/dl) Electrical  Impedance Method
Platelets (PLT, 103/µl l) Electrical  Impedance Method
Leukocyte (WBC, 103/µl) Optical Flow Cytometry
Neutrophil (N, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Lymphocyte (L, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Monocyte (M, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation
Eosinophil (E, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation>
Basophil (B, %) Multi Angle Polarized Scatter Separation

รายงานค่าการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Hematological data of NLAC-MU laboratory animals) คลิกดูรายละเอียด


เคมีคลีนิคของเลือด (Clinical Chemistry)

ค่าการวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
NLAC-Clinical chemistry examination)
รายการทดสอบ วิธีการ HITACHI 902
Total protein (TP,g/dl) Biuret
Albumin (ALB,g/dl) Bromcresol green
Total bilirubin (T-bili,mg/dl) DPD
Alkaline phosphatase (ALP, U/L) AMP(2-amino-2-methyl-1-propanol)
Aspartate aminotransferase (AST,U/L) IFCC
Alanine aminotransferase (ALT,U/L) IFCC
Blood urea nigrogen (BUN,mg/dl) Urease
Creatinine (CREA,mg/dl) Jaffe' (rate blanked)
Glucose (GLU, mg/dl) Hexokinase/G-6PDH)
Cholesterol (CHOL,mg/dl) CHOD-PAP
Triglyceride (TRG,mg/dl) GPO-PAP
Uric acid (UA,mg/dl) Enzymatic colorimetric test

รายงานค่าการวิเคราะห์ค่าเคมีในเลือด (Clinical chemistry of NLAC-MU laboratory animals) คลิกดูรายละเอียด


 การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological Monitoring)


รายการ   หนูเม้าส์       หนูแรท          แฮมเตอร์         หนูตะเภา         กระต่าย      หลักการ  
ไวรัส: Serology
Sialodacryoadenitis virus x ELISA, IFA
Sendai virus x x x x x ELISA, IFA
Mouse hepatitis virus x ELISA, IFA
แบคทีเรีย: Serology & Cultivation
Mycoplasma pulmonis x x Culture, ELISA, IFA          
Salmonella spp. x x x x x Culture
Citrobacter rodentium x Culture
Bordetella bronchiseptica x x x x Culture
Corynebacterium kutscheri x x Culture
Pasteurella pneumotropica x x x x x Culture
Pasteurella multocida x x x Culture
Streptococcus pneumoniae x x x x x Culture
Streptococcus zooepidermicus x Culture
Yersinia pseudotuberculosis x x Culture
Pseudomonas aeruginosa x x x x x Culture
Staphylococcus aureus x x x x x Culture
Clostridium piliforme x x x x x ELISA, IFA
เชื้อรา :  Cultivation
Dermatophyte x x x x x Culture
ปรสิต : Microscopy
Giardia muris x x Wet mount
Spironucleus muris x x x Wet mount
Syphacia spp. x x Wet mount & Scotch tape
Eimeria x x Floatation
Arthropods x x x x x Scotch tape

Wednesday, 16 December 2015 Published in Services
Saturday, 21 November 2015 Published in Services
 1. การทดสอบตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม
  Spotlight Image
 2. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
  Spotlight Image
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด
โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thursday, 12 November 2015 Published in Services

โดยรถยนต์

1.ไปต่างจังหวัด
- ไปต่างจังหวัด กิโลเมตร ละ 10 บาท  
2.กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- จากศูนย์ฯ ระยะทาง 20 กิโลเมตรแรก = 150 บาท  
- จากศูนย์ฯ ระยะทาง 20-50 กิโลเมตร = 300 บาท  
- จากศูนย์ฯ มากกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป = กิโลเมตรละ 10 บาท

โดยเครื่องบิน

 
1.ไปต่างจังหวัด
ค่าขนส่ง 300 บาท + ค่าระวางของการบินไทย
* อัตราค่าบริการนี้ประกาศเมื่อ 5 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไป
** ราคาสัตว์ทดลองอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากรายการที่สั่งซื้ออยู่นอกเหนือจากที่ประกาศไว้
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด
โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thursday, 12 November 2015 Published in Services

ราคาหุ่นจำลองหนูแรท และ CD ปฏิบัติการ

cd
CD การปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง (หนูแรท) / ราคา 150 บาท
cd
R1 หุ่นยางหนูแรท เพศผู้ / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R2 หุ่นยางหนูแรท เพศเเมีย / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R3 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงชั้นใต้ผิวหนังเพศผู้พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R4 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงชั้นใต้ผิวหนังเพศเมียพร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R5 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบภายในหนูเพศผู้พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R6 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบภายในหนูเพศเมียพร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R7 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบทางเดินอาหารพร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R8 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงสมอง (ขยาย)พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R9 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบทางเดินหายใจ (ขยาย)พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R10 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงหัวใจ (ขยาย) พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R11 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบสืบพันธุ์เพศผู้ (ขยาย)พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
R12 หุ่นจำลองหนูแรท แสดงระบบสืบพันธุ์เพศเมีย (ขยาย) พร้อมฐาน / ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
cd
>R13 หุ่นจำลองหนูแรท ครบชุด (R1-R12)/ ราคา (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด
โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thursday, 12 November 2015 Published in Services

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ทดลอง

อาหารสัตว์ทดลอง
1.อาหาร 082G/15 สำหรับหนูเม้าส์และหนูแรท กิโลกรัมละ 55 บาท
2.อาหาร 8RD65/15 สำหรับหนูตะเภาและกระต่าย กิโลกรัมละ 55 บาท
3.อาหารสำหรับหนู Inbred  กิโลกรัมละ 110 บาท
4.หญ้าเลี้ยงหนูตะเภา ขนาดบรรจุ 2.5 - 3 กก./ถุง ถุงละ 100 บาท
วัสดุรองนอน
หมายเหตุ: กรณีสั่งวัสดุรองนอน 15 ถุงขึ้นไป ให้มารับสินค้าที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
1.ผักตบชวาแปรรูป (Water Hyacinth) ขนาดบรรจุ 3 กก./ถุง ถุงละ 360 บาท
2.ซังข้าวโพดบด (Corn Cob) ขนาดบรรจุ 6 กก./ถุง ตัวละ 300 บาท
อุปกรณ์ให้น้ำสัตว์ทดลอง
1.ขวดใส ขนาดบรรจุ 220 มิลลิลิตร ใบละ 25 บาท
2.ขวดสีชา ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร ใบละ 30 บาท
3.จุก อันละ 20 บาท
4.หลอดตรง อันละ 60 บาท
5.หลอดงอ อันละ 80 บาท
กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองและอุปกรณ์ประกอบ
1.กรงพลาสติก ขนาด 25 x 33 x 18 ซม.
   พร้อมฝา สำหรับหนูแรท
ติดต่อ เจ้าหน้าที่
2.กรงพลาสติก ขนาด 19 x 30 x 13 ซม.
   พร้อมฝา สำหรับหนูเม้าส์
ติดต่อ เจ้าหน้าที่
3.Filter Sheet สำหรับ Filter cap
   (บรรจุ 3 แผ่น/ชุด)
ชุดละ 30 บาท
กล่องบรรจุสัตว์ทดลอง, ชีววัตถุ
1.กล่องบรรจุหนู Outbred ในกรุงเทพฯ กล่องละ 75 บาท
2.กล่องบรรจุหนู Outbred  ไปต่างจังหวัด กล่องละ 150 บาท
3.กล่องบรรจุหนู Inbred ในกรุงเทพฯ กล่องละ 150 บาท
4.กล่องบรรจุหนู Inbred  ไปต่างจังหวัด กล่องละ 150 บาท
5.กล่องบรรจุกระต่าย กล่องละ 200 บาท
6.กล่องบรรจุเลือดไปต่างจังหวัด กล่องละ 100 บาท
7.กล่องบรรจุซีรั่มและพลาสม่า กล่องละ 200 บาท
feeding.jpg
เข็มป้อนสารสัตว์ทดลอง (บรรจุ 2 อัน/ชุด)
1.เบอร์ 16 ขนาดยาว 4 นิ้ว ชุดละ 1,000 บาท
2.เบอร์ 18 ขนาดยาว 4 นิ้ว ชุดละ 800 บาท
3.เบอร์ 18 ขนาดยาว 3 นิ้ว ชุดละ 600 บาท
4.เบอร์ 18 ขนาดยาว 1.5 นิ้ว ชุดละ 600 บาท
 
* อัตราค่าบริการนี้ประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม พ.ศ.2552 และมีผลบังคับใช้ 1 เมษายน พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด
โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thursday, 12 November 2015 Published in Services
    แจ้งการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เลือดสัตว์ทดลอง ดังนี้
1. ปิดรับการสั่งซื้อ ในวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 น.
    เจาะและบรรจุเลือด ในวันจันทร์ส่งบริการผลิตภัณฑ์เลือด ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดีและศุกร์
    หมายเหตุ:ท่านที่สั่งซื้อในวัน เวลา ที่กำหนด จะได้รับสินค้าในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป เพื่อความสะดวก ขอความกรุณาให้ลูกค้าวางแผนการสั่งสินค้าล่วงหน้า
2. การยืนยันการส่งสินค้า
    ตามที่ท่านลูกค้า สั่งสินค้าของศูนย์ฯ แล้ว ทางศูนย์ฯ จะยืนยันการสั่ง/ส่งสินค้า ให้ท่านทราบทางโทรสารทุกรายการ ยกเว้น รายที่สั่งและรับของภายใน 7 วัน จะไม่มีการส่งโทรสารยืนยันจากศูนย์ฯ

เลือด

1.เลือดหนูแรท
- ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 300 บาท
2.เลือดหนูตะเภา
- ขนาดบรรจุ 20 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 800 บาท
3.เลือดหนูเม้าส์
- ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 500 บาท
4.เลือดกระต่าย
- ขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 2,000 บาท

ซีรั่ม

1.ซีรั่มหนูเม้าส์
- ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร/ขวด(pooled) ขวดละ 250 บาท
2.ซีรั่มหนูแรท
- ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร/ขวด(pooled) ขวดละ 500 บาท
3.ซีรั่มหนูตะเภา
- ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 1,000 บาท
4.ซีรั่มกระต่าย
- ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 2,400 บาท
5.พลาสม่ากระต่าย
- ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร/ขวด ขวดละ 2,400 บาท
หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาด
โทร.0-2441-9699 (สายตรง)
โทร.0-2441-9342, 0-2441-9698 ต่อ 111
หรือ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social Link