• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

Super User

Friday, 30 June 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

5S-At-Temple

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าศึกษาดูงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31

Friday, 16 June 2017 Published in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2560 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการให้บริการวิจัยทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 41 คน

Friday, 02 December 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

5S-At-Temple

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ “จัดกิจกรรม 5 ส จากศูนย์ฯสู่วัดถวายพ่อหลวง” ตามโครงการ มหิดลทำความดีถวายพ่อหลวง

Monday, 10 October 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

Donate01.jpg

นางราตรี เทพเกษตรกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางระพี อินปั๋นแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์ทดลอง

Monday, 21 November 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

SafetyOfficerLevel

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้จัดอบรมหลักสูตร ”เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)” ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

Monday, 10 October 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

MAHIDOL Day

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559

Monday, 10 October 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

FireDrill

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ฝึกซ้อมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้

Monday, 10 October 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

tumboonNLAC45th

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งและอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ทดลองที่สูญเสียชีวิต

Wednesday, 07 September 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

trainingVietnam

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 น.สพ.สุรชัย จันทร์ทิพย์ รองผอ.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดลได้ต้อนรับ Mr. Nguyen Chi Hieu, จาก National Institute for Control of Vaccine and Biologicals. MOH, Vietnam (NICVB)

Thursday, 01 September 2016 Published in ข่าว/กิจกรรม

Dr_pradit

เมื่อวันที่ 18 สิงหาาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์ พร้อมคณะ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน

Page 11 of 221

Social Link