Print this page

หลักการใช้สัตว์ทดลอง

Labanimals

 

 

หลักการเลือกใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย 

 1. แหล่งผลิตที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์
 2. มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและมีคุณสมบัติทาพันธุกรรมคงที่
 3. ระบบการเลี้ยงและการจัดการที่ดี
 4. มีความพร้อมให้บริการทุกรูปแบบและต่อเนื่อง
 5. มีการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพและเผยแพร่รายงานสม่ำเสมอ

 

ปริมาณสัตว์ทดลองที่นำไปใช้ในงานวิจัย 

ICR mouse 
นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ ดังนี้

 • จุลชีววิทยา (Microbiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านแบคทีเรีย , ไวรัส ,   เชื้อรา , ปรสิต เป็นต้น
 • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาเนื้องอก (Oncology), ศึกษาเปรียบเทียบพยาธิสภาพของโรคต่างๆ (Comparative pathology study) เป็นต้น
 • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing) , ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing) , การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
 • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นต้น

 

Wistar rat และ Sprague Dawley rat
นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ ดังนี้

 • โภชนาการ (Nutrition) ได้แก่ การศึกษาประโยชน์และโทษของโภชนะต่างๆ เป็นต้น
 • พยาธิวิทยา (Pathology) ได้แก่ การศึกษาด้านการเกิดเนื้องอก เป็นต้น
 • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น
 • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ, ระบบไหลเวียนเลือด , พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral study) เป็นต้น

Dunkin Hartley Guinea-pig
นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ ดังนี้

 • โภชนาการ (Nutrition) หนูตะเภามีความต้องการสารอาหารสูง โดย เฉพาะ กรด Folic, Thiamine, Arginine และ Potassium เหมาะสำหรับ ศึกษาด้านโภชนาการ เป็นต้น
 • จุลชีววิทยา(Microbiology)ได้แก่การทดสอบกับเชื้อCoxiella burnetii, Mycobacterium sp. และ Listerisium sp. เป็นต้น
 • พยาธิวิทยา (Pathology) หนูตะเภานิยมใช้ในงานวิจัยด้านโรคภูมิแพ้และใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาบาดแผล กระดูก ฟัน และโรคกระดูกพรุน และ มีการนำไปใช้ในการทดสอบยากันแมลงโดยใช้เป็นแหล่งอาหารของแมลงดูดกินเลือด
 • สรีรวิทยา (Physiology) หนูตะเภามีโครงสร้างหูที่เหมาะสมต่อการศึกษาเกี่ยวกับช่องหู และลูกหนูแรกเกิดใช้ในการศึกษาด้านประสาทสรีรวิทยา

New Zealand White rabbit
นิยมนำไปศึกษาและวิจัยทางด้านต่างๆ ดังนี้ 

 • พยาธิวิทยา (Pathology) กระต่ายเป็นแหล่งของสารที่เร่งให้เกิดลิ่มเลือด  และนิยมนำเลือดไปผลิตแอนตี้ซีรั่ม เป็นต้น
 • สรีรวิทยา (Physiology) ได้แก่ การศึกษาทางด้านสรีรวิทยาการสืบพันธุ์, วิทยาการต่อมไร้ท่อ เป็นต้น
 • เภสัชวิทยา (Pharmacology) ได้แก่ การทดสอบความปลอดภัยของยาชนิดต่างๆ (Drug testing), ทดสอบความปลอดภัยของวัคซีน (Vaccine testing), การทดสอบความเป็นพิษ (Toxicology) เป็นต้น 
 
Read 2742 times Last modified on Tuesday, 12 January 2016 08:41
Rate this item
(0 votes)

Latest from Super User