Print this page

การอบผักตบชวาโดยใช้แสงอาทิตย์

Solar Building

การอบผักตบชวาโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชาวชุมชนคลองนราภิรมย์ ได้รวมตัวกันเพื่อนำผักตบชวาในลำคลองที่มีอยู่อย่างหนาแน่น นำมาผลิตเป็นวัสดุรองนอนของสัตว์ทดลองให้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากต้องมีการนำผักตบชวามาผึ่งแดดจัด และมีพื้นที่น้อย ไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ โรงอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการอบได้ในปริมาณมาก ให้ความร้อนสูง ง่ายต่อการเก็บ โครงการนี้ดำเนินการโดย ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read 2543 times Last modified on Friday, 03 June 2016 08:12
Rate this item
(0 votes)

Latest from Super User

Related items