Print this page

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดแสดงงาน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Samoonprai

 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยจัดร่วมกับงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ใน Theme “ประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4 – 16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ Theme มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 15 “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ในกรอบแนวคิด “Quality Efficacy Safety” ประกอบด้วย โซนภูมิปัญญา (Wisdom), โซนผลิตภัณฑ์ (Product) และ โซนบริการ (Service) ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP ในสาขา Toxicity Studies เลขทะเบียน  23/58 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

Read 1495 times Last modified on Monday, 06 August 2018 09:10
Rate this item
(0 votes)

Latest from Super User