• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดแสดงงาน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Samoonprai

 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยจัดร่วมกับงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ใน Theme “ประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4 – 16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ Theme มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 15 “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ในกรอบแนวคิด “Quality Efficacy Safety” ประกอบด้วย โซนภูมิปัญญา (Wisdom), โซนผลิตภัณฑ์ (Product) และ โซนบริการ (Service) ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP ในสาขา Toxicity Studies เลขทะเบียน  23/58 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

Read 1496 times Last modified on Monday, 06 August 2018 09:10
Rate this item
(0 votes)

Social Link