• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เยี่ยมชมศูนย์ฯ

FDA4

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เภสัชกรยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา

พร้อมคณะ จาก ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดยมี นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยครั้งนี้นางกาญจนา เข่งคุ้ม ได้แนะนำภารกิจการปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP ของศูนย์ฯ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ศูนย์ฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ด้วย

FDA1 FDA2 FDA3

Read 2068 times Last modified on Wednesday, 15 June 2016 02:46
Rate this item
(0 votes)

Social Link