• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

เครือข่ายโครงการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เครือข่ายวิชาการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนา จังหวัดอำนาจเจริญ และได้เข้าศึกษาดูงานของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่เครือข่าย เนื่องจากเห็นว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ในสัตว์ทดลอง ตามหลักการของ OECD GLP การผลิตสัตว์ทดลองและงานด้านควบคุมคุณภาพ โดยมีทีม GLP Testing facility ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

Read 764 times Last modified on Monday, 04 December 2017 04:01
Rate this item
(0 votes)

Social Link