• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

National Vaccine 2017

Vaccine

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ ความร่วมมืออย่างเข็มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560

 

ในการประชุมครั้งนี้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการด้านการบริการงานวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

Read 1054 times Last modified on Thursday, 17 August 2017 05:44
Rate this item
(0 votes)

Social Link