• Change Colour

  • Background Patterns

    Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

ฝึกซ้อมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

FireDrill

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ฝึกซ้อมการอพยพจากเหตุเพลิงไหม้

โดยมี ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ร่วมสังเกตุการณ์เพื่อประเมินผลการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

Read 2321 times Last modified on Tuesday, 11 October 2016 08:03
Rate this item
(0 votes)

Social Link