• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

 • การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

  การควบคุมและจับบังคับสัตว์ทดลอง

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดแสดงงาน กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Samoonprai

 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยจัดร่วมกับงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ใน Theme “ประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 2 และห้องประชุมจูปิเตอร์ 4 – 16 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ Theme มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 15 “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ในกรอบแนวคิด “Quality Efficacy Safety” ประกอบด้วย โซนภูมิปัญญา (Wisdom), โซนผลิตภัณฑ์ (Product) และ โซนบริการ (Service) ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่สำคัญในกระบวนการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพตามหลักการ OECD GLP ในสาขา Toxicity Studies เลขทะเบียน  23/58 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

Samoonprai

กิจกรรม

Social Link