• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสัตว์ทดลองและบริการอื่นๆ พ.ศ. 2563

 • ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

  ประกาศศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เรื่องการใช้บริการสัตว์ทดลอง

 • ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

  ระบบการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่องค์การสาธารณกุศล

 • CancleTrainingTechniqueNo21

  CancleTrainingTechniqueNo21

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 21

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

  การแยกเพศในสัตว์ทดลอง (Gender determination)

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

ฮีโร่นักกีฬา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มอดินแดงเกมส์) ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 2- 9 มิถุนายน 2561 

ENday

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 2 ท่าน คือ  นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา  และนายวรเดช แสงเสงี่ยม เข้าร่วมการแข่งขันในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ ดังนี้ นางกมลพร รุ่งโรจน์จินดา   ได้   1  เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภท พุ่งแหลน และนายวรเดช แสงเสงี่ยม ได้ 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทลู่ วิ่ง 200 ชาย และ 4 x 100 เมตร และได้รับ 5 เหรียญเงิน จากกรีฑา วิ่ง 100, 400, 800, 4x400 เมตร และฟุตซอล 

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

SportMAN

กิจกรรม

Social Link