• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 20

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง"

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สนับสนุน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผลิตหนูตะเภา

  บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด สนับสนุน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผลิตหนูตะเภา

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

2 มีนาคม 2561 บุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ในงานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2561 
​​

MAHIDOL Games2018

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคี ในหมู่คณะ ในปีนี้ ใช้ชื่อว่า มหิดล 4.0 ซึ่งมีหน่วยงานจากคณะ สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อย่างคับคั่ง

 

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

MAHIDOL Games2018

กิจกรรม

Social Link