• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • Animal Production

  Animal Production

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศษสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

  การรับมองประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์...

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

วันพระราชทานนาม มหิดล ประจำปี 2561

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 
​​

MAHIDOL DAY

 

โดยร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อสักการะ พระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนก มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระราชบิดา ถวายภัตตาหาร ฟังปาฏกถาพิเศษ  พิธีมุทิตาจิตต่ออาจารย์ผู้อาวุโส  ในช่วงบ่ายมีพิธีรับมอบเข็มให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัย ในปีนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รับเข็ม 25 ปี ได้แก่ นายศิริวัฒน์ วงศ์ชัยภูมิ นางสาววรรณี อังคศิริสรรพ นางวิภาวี วิสาวโท ผู้ได้รับเข็ม 20 ปี ได้แก่ นายปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์ นางขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล นางสาวนาถนภิส ประธีป ณ ถลาง  และผู้ได้รับเข็ม 5 ปี ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย พิชัย นางสาวภัสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว  พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ได้แก่ นางสาววรกมลวรรณ สุวรรณน้อย ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ นาย ธวัชชัย ปานสวัสดิ์

 

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

MAHIDOL DAY

กิจกรรม

Social Link