• Change Colour

 • Background Patterns

  Pattern 2    Pattern 6     

C

u

s

t

o

m

i

z

e

 • ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

  ขอแจ้งหยุดการให้บริการหนู Wistar RAT และ Sprague-Dawley RAT

 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ Certificate of Compliance to OECD Principles of GLP

 • บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

  บริการวิจัยและทดสอบ ตามหลักการ OECD GLP

 • ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  ขอต้อนรับรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

 • พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  พรบ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 • ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

  ช่องทางการชำระเงินผ่าน LINE Application

 • ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

  ขั้นตอนการส่งตัวอย่างสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

คลังความรู้

เพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

National Vaccine 2017

Written by Super User. Posted in ข่าว/กิจกรรม

Vaccine

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ ความร่วมมืออย่างเข็มแข็งกับการพึ่งตนเองด้านวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2560

 

ในการประชุมครั้งนี้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการด้านการบริการงานวิจัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาวัคซีนของประเทศ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

กิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Social Link